Ryba Marian

Marian Ryba – ur. 12 września 1919 r. w Sosnowcu, generał brygady LWP, stalinowski prokurator, naczelny prokurator wojskowy, prezes PZPN. Podczas II wojny światowej przebywał na robotach przymusowych w Niemczech. We wrześniu 1945 roku zgłosił się na ochotnika do UB. Po kursach w Centralnej Szkole Ministerstwa Bezpieczeństwa Publicznego w Łodzi został funkcjonariuszem UB w tym mieście. Brał udział w sesjach wyjazdowych Wojskowego Sądu Rejonowego w Warszawie. Oskarżał 13 stycznia 1947 roku Władysława Kornelewskiego, żołnierza NOW i NZW oraz jego adiutanta Henryka Olczaka. Zostali oni skazani na karę śmierci, wyrok wykonano już następnego dnia. 19 listopada 1951 roku zażądał dla Edwarda Szałańskiego, żołnierza NZW kary śmierci. Wyrok wykonano.

Od kwietnia 1956 do sierpnia 1968 roku był nieprzerwanie przez 12 lat Naczelnym Prokuratorem Wojskowym – zastępcą Prokuratora Generalnego PRL. Równolegle ze służbą wojskową działał w PZPN, był w latach 1978-1981 prezesem. Od 1960 roku był także wiceprezesem CWKS Legia Warszawa. W okresie stanu wojennego wiceprzewodniczący Centralnej Komisji do Walki ze Spekulacją oraz przewodniczący Centralnej Komisji Specjalnego Postępowania Porządkowego. W 1987 roku przeszedł w stan spoczynku. Otrzymywał wysoką emeryturę za 10 lat służby w UB i prokuraturze wojskowej.

« Powrót do Leksykonu