Rzymowski Wincenty

Wincenty Rzymowski – ur. 19 lipca 1883 r. w Kuczborku-Osadzie, zm. 30 kwietnia 1950 r. w Warszawie, komunistyczny minister spraw zagranicznych, dziennikarz, literat. W kwietniu 1944 roku na zaproszenie Wandy Wasilewskiej znalazł się w Moskwie, gdzie współpracował ze Związkiem Patriotów Polskich. W lipcu 1944 roku został kierownikiem Resortu Kultury i Sztuki PKWN. Jego głównym zadaniem było rozbicie przedwojennego Stronnictwa Demokratycznego i „odtworzenie” go w nowej Polsce jako przybudówki komunistów, co w pełni się udało. Został przewodniczącym Zarządu Głównego SD, w jego imieniu przygotowywał i ogłaszał program PKWN, a następnie marionetkowy Rząd Tymczasowy RP i Tymczasowy Rząd Jedności Narodowej.

« Powrót do Leksykonu