Wilk Mariusz

Mariusz WilkMariusz Wilk – ur. 19 stycznia 1955 r. we Wrocławiu, polski dziennikarz, pisarz, eseista i podróżnik. Podczas wydarzeń Sierpnia 1980 był współredaktorem biuletynu strajkowego NSZZ „Solidarność”, wydawanego w Stoczni Gdańskiej. Był redaktorem naczelnym „Solidarności. Pisma Zarządu Regionu”. Po wprowadzeniu stanu wojennego ukrywał się, pozostając redaktorem pisma, aż do aresztowania w grudniu 1982 roku. W 1984 roku wspólnie z Maciejem Łopińskim i Zbigniewem Gachem opublikował w Paryżu książkę o czasach podziemnej „Solidarności” pt. „Konspira. Rzecz o podziemnej Solidarności”.

Książka stała się szybko jednym z największych bestsellerów drugiego obiegu. W 1986 roku został ponownie aresztowany m.in. pod zarzutem rzekomej współpracy z przedstawicielem obcego wywiadu. Zaprzestał działalności politycznej po obradach Okrągłego Stołu, ponieważ nie rozumiał zgody kolegów na podjęcie rozmów z ludźmi, o których sądzili, że mają krew na rękach. Został korespondentem pisma „Młoda Polska” w Berlinie.

« Powrót do Leksykonu