Zuber Rudolf

Rudolf Zuber – ur. 13 września 1858 r. w Orlat w Siedmiogrodzie, zm. 5 kwietnia 1920 r. we Lwowie, polski geolog i podróżnik. Studiował geologię na Uniwersytecie Lwowskim. W latach 1895-1915 kierował Katedrą Geologii i Paleontologii Uniwersytetu Lwowskiego. Od 1884 roku był współpracownikiem komisji fizjograficznej i od 1916 roku członkiem Akademii Umiejętności w Krakowie. Był światowej sławy specjalistą i rzeczoznawcą w poszukiwaniach ropy naftowej. Był wzywany do poszukiwań ropy przez liczne kompanie i rządy.

W 1919 roku jako ekspert od spraw ropy naftowej był członkiem Biura Prac Kongresowych podczas konferencji pokojowej w Paryżu. Podczas swoich wypraw prowadził rozległe badania geologiczne, znacznie wykraczające poza poszukiwanie ropy naftowej, opracowywał mapy geologiczne badanych terenów. W rejonie Cieśniny Magellana i w Kordylierach poszukiwał m.in. pokładów węgla, w czasie pobytu w Ameryce Południowej zbierał skamieliny.

« Powrót do Leksykonu