Ogiński Michał Kazimierz

Michał Kazimierz Ogiński – polski generał, urodził się w 1728, 1730 lub 1731 roku w Warszawie. Prowadził aktywne politycznie życie. Reprezentował oświeconą magnaterię – doskonale gospodarował swoimi dobrami, utworzył wiele fabryk i manufaktur. Jako jedyny Polak brał udział w tworzeniu Wielkiej Encyklopedii Francuskiej (opracował hasło „harfa”).

Swoje dzieła literacki Ogiński publikował pod pseudonimem Słonimski. Najważniejsze utwory w dorobku pisarza to: „Żarty dowcipne dla czytelnika z różnych autorów zebrane”, „Noc Jungia””, operyFilozof zmieniony”, „Telemak” czy „Kondycja stanów” oraz pieśń „Do Temiry”.

Ogiński zmarł 31 maja 1800 roku w Słonimiu lub Warszawie.

« Powrót do Leksykonu