Kurowski Jan Nepomucen

Jan Nepomucen Kurowski – był polskim agronomem, urodzonym 15 maja 1783 roku. W kręgu jego literackich zainteresowań znajdowała się tematyka rolna. Kurowski popularyzował wiedzę rolniczą – stworzył czasopismo „Tygodnik Rolniczo-Technologiczny”. Swoją naukę zawarł w licznych podręcznikach i pamiętnikach. Uważał, że polscy rolnicy powinni stosować płodozmian.

Kurowski zmarł 22 sierpnia 1866 roku w Warszawie.

« Powrót do Leksykonu