Michał Korybut Wiśniowiecki

Michał Korybut WiśniowieckiMichał Korybut Wiśniowiecki – ur. 31 maja 1640 r. w Białym Kamieniu, zm. 10 listopada 1673 r. we Lwowie, król Polski w latach 1669–1673. Rzeczpospolita w okresie panowania Michała Korybuta-Wiśniowieckiego była w złym stanie. Dopiero co zaczęła odbudowywać się po potopie szwedzkim, a już została najechana przez Turków, którzy zaatakowali w momencie, kiedy Michał Korybut Wiśniowiecki nie był w stanie zwołać armii, która mogłaby stawić jakikolwiek opór.

Król przestraszył się tureckiej potęgi i w zamian za pokój oddał Turkom województwa podolskie, bracławskie i południową część Kijowszczyzny, a także zgodził się płacić haracz w wysokości 22 000 talarów rocznie. Były to postanowienia pokoju w Buczaczu, którego nie ratyfikował Sejm. Armia polska pod wodzą hetmana Jana Sobieskiego pokonała Turków pod Chocimiem. Michała Korybuta Wiśniowieckiego obarczono winą za to co się stało i doszło nawet do zawiązania konfederacji przeciwko królowi, która miała usunąć go z tronu. Wkrótce jednak król zmarł, a na jego następcę wybrano Jana Sobieskiego.

« Powrót do Leksykonu