Sędziwój Michał

Michał Sędziwój – ur. 2 lutego 1566 r. w Łukowicy, zm. między 20 maja a 12 sierpnia 1636 r. w Kravařach w Czechach, polski alchemik i lekarz, odkrywca tlenu. Był m.in. sekretarzem królewskim Zygmunta III Wazy i radcą cesarskim Rudolfa II Habsburga. Miał dokonać przy współudziale cesarza Rudolfa II transmutacji metalu nieszlachetnego w złoto. Cesarz upamiętnił to wydarzenie, nakazując wmurowanie w ścianę sali, w której dokonano tej operacji, marmurową tablicę z napisem po łacinie: „Niech ktokolwiek inny uczyni to, co uczynił Polak Sędziwój”.

W 1604 wydał swoje słynne dzieło alchemiczne „Novum Lumen Chymicum” (Nowe Światło Chemiczne). Praca ta stała się głośna w całej Europie Zachodniej z powodu nowego kierunku filozofii alchemicznej, którym było powietrze i jego rola w procesach oddychania i spalania. Michał Sędziwój jest odkrywcą tlenu, który nazywał „pokarmem żywota”. Wiedział, że jest on ukryty w powietrzu, niezbędny do życia i że przedostaje się on z powietrza do krwi.

« Powrót do Leksykonu