Zieliński Michał

Michał Zieliński – ur. 15 listopada 1905 r.  w Jarosławiu, zm. 1978 r. – w latach 1926–1939 służył jako podoficer zawodowy w Wojsku Polskim. W mundurze wojskowym przebył kampanię wrześniową, uczestniczył również  w walkach LWP. Po II wojnie światowej zdemobilizowany w stopniu starszego sierżanta wrócił do rodzinnego Jarosławia, gdzie przez wiele lat pracował jako wykładowca w Państwowej Szkole Muzycznej. Jest autorem znanej piosenki żołnierskiej „Serce w plecaku”.

Posłuchaj: Serce w plecaku

« Powrót do Leksykonu