Serce w plecaku

[Powrót do polskich pieśni patriotycznych]

Polskie pieśni patriotyczne

Autorem muzyki i słów do piosenki „Serce w plecaku” jest Michał Zieliński, napisał go na konkurs ogłoszony przez gazetę „Żołnierz Polski”. Odbywał wówczas służbę wojskową w Truskawcu, grając w orkiestrze tamtejszej jednostki. Jego wiersz został najpierw wydrukowany w prasie, a następnie wszedł do wydanego w 1938 roku zeszytu „Wierszy żołnierskich”. Pełną sławę piosenka zdobyła w latach 1939–1945. Śpiewano ją w kraju i za granicą, w wojsku i w oddziałach partyzanckich, a nawet w więzieniach i w obozach koncentracyjnych. Rozpowszechniła się również w niektórych obozach jeńców wojennych.

Serce w plecaku

Z młodej piersi się wyrwało
W wielkim bólu i rozterce
I za wojskiem poleciało
Zakochane czyjeś serce

Żołnierz drogą maszerował
Nad serduszkiem się użalił
Więc je do plecaka schował
I pomaszerował dalej

Ref.
piosenkę, tę jedyną
Śpiewam dla ciebie dziewczyno
Może także jest w rozterce
Zakochane twoje serce?
Może potajemnie kochasz
I po nocach tęsknisz szlochasz?
piosenkę, tę jedyną
Śpiewam dla ciebie dziewczyno

Poszedł żołnierz na wojenkę
Poprzez góry, lasy, pola
l ze śmiercią szedł pod rękę
Taka jest żołnierska dola

I choć go trapiły wielce
Kule, gdy szedł do ataku
Żołnierz śmiał się bo w plecaku
Miał w zapasie drugie serce

[Ref.]

Dodaj komentarz