Notkowski Mieczysław

Mieczysław Notkowski – ur. w 1924 r. w Kowlu, podpułkownik, oficer Informacji Wojskowej. Podczas II wojny światowej przebywał w ZSRS, od września 1944 roku służył w LWP jako tłumacz w Głównym Zarządzie Informacji, a następnie jako oficer Informacji Wojskowej w Poznaniu. W latach 1951-1954 był starszym oficerem śledczym i zastępcą szefa Oddziału Śledczego Głównego Zarządu Informacji Wojskowej. W latach 1955-1956 przebywał na kursie kontrwywiadu w ZSRS. W listopadzie 1956 roku został zwolniony do rezerwy, a w 1959 roku skazano go na trzy lata więzienia za bezprawne działania śledcze. Zdegradowany do stopnia szeregowego.

Tzw. komisja Mazura napisała o nim w swoim raporcie, że „ponosi odpowiedzialność w takim samym zakresie jak Kochan, którego był zastępcą i aktywnym pomocnikiem”, ma wybitny wkład w sprawę „spisku wojskowego” wraz ze wszystkimi jej „odpryskami”. Raport komisji stwierdzał, że nie posiada danych co do bicia przez Notkowskiego osobiście, dowodzi jednak, że kierował śledztwem lub nadzorował je przy użyciu „konwejera” z całym asortymentem przestępnych środków. Odpowiedzialny ponadto za warunki bytowe i higieniczne więźniów oraz za karcer, tolerował wymuszanie fałszywych zeznań.

« Powrót do Leksykonu