Ochnio Bronisław

Bronisław Ochnio – ur. w 1908 r. w Kraszewie (pow. Radzyń Podlaski), podpułkownik, krwawy stalinowski sędzia wojskowy. W 1939 roku ukończył Wydział Prawa Uniwersytetu w Lublinie, podczas niemieckiej okupacji był aplikantem sądowym. W sierpniu 1944 roku wstąpił do LWP, gdzie do lutego 1946 roku był sędzią i p.o. szefa Wojskowego Sądu 1. Dywizji Piechoty. Między lutym a kwietniem 1946 roku przewodniczył Wydziałowi do spraw Doraźnych Sądu Okręgowego w Siedlcach, nie znana jest liczba osób skazanych przez niego na śmierć. Był szefem Wojskowego Sądu Rejonowego we Wrocławiu, Łodzi i Lublinie.

16 grudnia 1946 roku po kilkudniowym procesie, jako przewodniczący łódzkiego Wojskowego Sądu Rejonowego wydał 8 wyroków śmierci na żołnierzy Konspiracyjnego Wojska Polskiego, w tym na ich dowódcę, kapitana Stanisława Sojczyńskiego ps. „Warszyc”. W sumie w całej swojej karierze skazał na śmierć co najmniej 64 osoby. Na fali „odwilży” został przeniesiony do rezerwy, pracował jednak w Sądzie Najwyższym.

« Powrót do Leksykonu