Międzyrzec Podlaski

Międzyrzec Podlaski – miasto w województwie lubelskim. Prawa miejskie miejscowość zyskała przed 1477, ale wieś istniała już w 1390 roku. W XVIII wieku największe miasto i ośrodek handlowy na Podlasiu. Od 1795 w zaborze pruskim, od 1807 w Księstwie Warszawskim, od 1815 w Królestwie Polskim. Rozwój gospodarczy przyspieszył wraz z otwarciem w 1867 roku linii kolejowej. Podczas okupacji niemieckiej na terenie miasta dwa oddziały robocze jeńców sowieckich, obóz pracy przymusowej oraz dwa getta. W latach 1941–1943 masowa eksterminacja tutejszych mieszkańców.

« Powrót do Leksykonu

Dodaj komentarz