Mikołajki

Mikołajki – miasto w województwie warmińsko-mazurskim. Własność Krzyżaków wzmiankowana w 1444 roku. Po wojnie 13-letniej pozostały w państwie krzyżackim. Następnie od 1525 w granicach Prus Książęcych. Od 1550 roku ośrodek luterański. Prawa miejskie miejscowość uzyskała w 1726 roku. Na przełomie XVIII i XIX wieku większość mieszkańców stanowiła ludność polska zajmująca się głównie rybołówstwem. Rozwój turystyki nastąpił po wprowadzeniu stałej żeglugi pasażerskiej i otwarciu w 1911 roku linii kolejowej. Od 1945 ponownie w granicach Polski.

« Powrót do Leksykonu

Dodaj komentarz