Wyrzykowski Mirosław

Mirosław Wyrzykowski – ur. 1 kwietnia 1950 w Ciechanowie, polski prawnik, doktor habilitowany nauk prawnych, były sędzia Trybunału Konstytucyjnego. W latach 1977–1979 był pracownikiem kontraktowym Wyższej Szkoły Oficerskiej MSW w Legionowie, wykładał tam prawo. Była to szkoła Służby Bezpieczeństwa. Fakt, że wykładał w tej szkole, zataił w oświadczeniu lustracyjnym. Od 1990 do 1995 roku pracował jako profesor w szwajcarskim Instytucie Prawa Porównawczego w Lozannie. Od 1990 roku zasiadał też w Radzie Legislacyjnej przy Prezesie Rady Ministrów.

Jak podaje Leszek Szymowski w książce „Media wobec bezpieki”, Wyrzykowski w 1993 roku został wprowadzony do ITI, a rok później został członkiem Rady Dyrektorów ITI. Wystąpił wtedy z Rady Legislacyjnej, powrócił do niej w 1996 roku, gdy premierem został Włodzimierz Cimoszewicz. W tym samym roku telewizja TVN, której właścicielem było ITI, otrzymała koncesję na nadawanie. Wyrzykowski otrzymał ponad 300 tys. sztuk akcji ITI oraz akcje w spółce 3W Investments SA, która przez pewien czas była udziałowcem TVN.

W 2001 roku został sędzią Trybunału Konstytucyjnego. W 2005 roku, w czerwcu, gdy trwała kampania wyborcza, ITI odkupiło od niego akcje za 2 mln złotych. Operację sfinansował BRE Bank, którego prezesem był Wojciech Kostrzewa, późniejszy prezes Rady Nadzorczej ITI. Wyrzykowski był też sędzią-sprawozdawcą posiedzenia Trybunału w sprawie komisji śledczej ds. prywatyzacji banków, przed którą miał zeznawać Kostrzewa. Komisja została uznana za niekonstytucyjną.

« Powrót do Leksykonu