Młodszy chorąży

Młodszy chorążystopień podoficerski w Wojsku Polskim. Wprowadzony w 1967 roku. W hierarchii wojskowej stoi bezpośrednio wyżej od starszego sierżanta i niżej od chorążego. W Wojskach Lądowych stopień młodszego chorążego przypisany jest m.in. do stanowisk technika pododdziału, podoficera specjalisty, pomocnika dowódcy plutonu. W LWP należał do korpusu chorążych. Występuje również w Straży Granicznej i Służbie Więziennej i w Policji. Oznaczenie kodem NATO: OR-07. Stosowany skrót: mł. chor.

Zobacz więcej: słownik wojskowy.

« Powrót do Leksykonu