Jankowski Narcyz

Narcyz JankowskiNarcyz Jankowski – ur. 1827 r., zm. 14 kwietnia 1910 r., polski spiskowiec, organizator niepodległościowych kółek konspiracyjnych. Brał udział w wojnie krymskiej, w armii rosyjskiej. Po zakończeniu wojny złożył dymisję z wojska. W Kijowie należał do konspiracyjnego Związku Trojnickiego. W 1858 roku sprzedał majątek rodzinny i w maju przybył do Warszawy, gdzie zaangażował się w pracę konspiracyjną.

Tworzył tajne kółka niepodległościowe, nie szczędząc na to własnych funduszy. 30 lipca 1860 roku został aresztowany przez policję austriacką. Został wydany Rosjanom i przetrzymywany w X Pawilonie Cytadeli Warszawskiej. Podczas śledztwa nie podjął współpracy, odmawiał wyjaśnień i nikogo nie wydał. Wyparł się nawet swojego nazwiska. Został zesłany do Usola na Syberii, wrócił po 20 latach.

« Powrót do Leksykonu