Stronnictwo Czerwonych

Stronnictwo Czerwonych – grupowało radykalnych działaczy demokratycznych w okresie Powstania styczniowego. Wywodzili się z organizatorów manifestacji patriotycznych z 1861 roku, środowiska związanego m.in. z Akademią Medyko-Chirurgiczną. Byli zwolennikami walki zbrojnej z zaborcą i przeprowadzenia radykalnych reform społecznych, w tym uwłaszczenie chłopów bez odszkodowania dla właścicieli. Ważniejszymi działaczami stronnictwa Czerwonych byli: Oskar Awejde, Stefan Bobrowski, Ignacy Chmieleński, Jarosław Dąbrowski, Leon Frankowski, Agaton Giller, Ludwik Mierosławski, Zygmunt Padlewski, Zygmunt Sierakowski, Bronisław Szwarce.

« Powrót do Leksykonu