NFI

Narodowy Fundusz Inwestycyjny (NFI) – fundusz inwestycyjny typu zamkniętego, w formie spółki akcyjnej założonej przez Skarb Państwa, działający na podstawie ustawy o NFI, która wygasła 1 stycznia 2013 roku oraz Kodeksu spółek handlowych. W 1995 roku utworzono 15 Narodowych Funduszy Inwestycyjnych. Stanowiły one element Programu Powszechnej Prywatyzacji. Skarb Państwa wniósł do nich akcje sprywatyzowanych byłych przedsiębiorstw państwowych. Każdy pełnoletni obywatel polski był uprawniony do nabycia powszechnego świadectwa udziałowego, które mógł następnie zbyć albo wymienić na akcje NFI.

NFI miały prawo sprzedawać posiadane przez siebie akcje lub udziały w przedsiębiorstwach państwowych. Zajmowały się także restrukturyzacją spółek, racjonalizacją zatrudnienia i pozbywaniem się nieprodukcyjnego majątku. Zdaniem zdaniem NIK, na NFI zarobiły tylko firmy zarządzające ich majątkiem, sprawa ta określana jest jako afera NFI.

« Powrót do Leksykonu