Program Powszechnej Prywatyzacji

Program Powszechnej Prywatyzacji – realizowany od grudnia 1994 roku do 1998 roku, rządowy program przekształcenia 512 przedsiębiorstw państwowych w spółki prawa handlowego przy udziale ok. 27 mln dorosłych obywateli Polski. Pomysłodawcą programu był Janusz Lewandowski minister przekształceń własnościowych w rządzie Hanny Suchockiej. Każdy uprawniony obywatel otrzymywał powszechne świadectwo udziałowe, które miał prawo sprzedać dowolnemu podmiotowi lub zamienić na akcje Narodowych Funduszy Inwestycyjnych. Okres dystrybucji świadectw udziałowych trwał od 22 listopada 1995 do 26 listopada 1996 roku. Świadectwa odebrało 96% uprawnionych obywateli. W związku z tym programem miała miejsce tzw. afera NFI.

« Powrót do Leksykonu