Nowaja Polsza

Nowaja Polsza – miesięcznik wydawany od 1999 roku w Warszawie w języku rosyjskim, założony i redagowany przez Jerzego Pomianowskiego. Publikowany z myślą o inteligencji rosyjskiej w celu lepszego poznania przez nią problemów Polski i stosunków polsko-rosyjskich, a także przeciwdziałania wzajemnym uprzedzeniom, nieufności i myśleniu stereotypami. W radzie redakcyjnej znajdują się m.in. Stefan Bratkowski, Karol Modzelewski, Stanisław Ciosek.

« Powrót do Leksykonu