Nowogródek

Nowogródek  – miasto w obwodzie grodzieńskim w dawnym województwie nowogrodzkim na Białorusi. Osada Nowogródek została założona prawdopodobnie w X wieku.  Najazd Tatarów spustoszył gród z okolicą. W 1274 Tatarzy wraz z książętami ruskimi obległy Nowogródek. Jednak na wieść o zbliżaniu się wojsk litewskich ustąpili. W 1314 zdobyty przez Krzyżaków. Od połowy marca 1919  w mieście zaczęły się pojawiać oddziały Wojska Polskiego. W lipcu 1920 roku bolszewicy ponownie okupowali Nowogródek.

« Powrót do Leksykonu

Dodaj komentarz