Odelsk

Odelsk – byłe miasto w obwodzie grodzieńskim w dawnym województwie trockim na Białorusi.  Pierwsza  wzmianka o Odelsku pochodzi z 1490 roku, kiedy to Kazimierz IV Jagiellończyk przeznaczył fundusze na wzniesienie w mieście katolickiego kościoła. Wtedy też nadano miasteczku prawa i swobody oraz pozwolono urządzać jarmarki w niedzielę.  Po I wojnie światowej i odzyskaniu przez Polskę niepodległości Odelsk trafił pod administracyjny zarząd nowo utworzonego polskiego powiatu sokólskiego. W 1934 roku Odelsk utracił prawa miejskie.

« Powrót do Leksykonu

Dodaj komentarz