Obiekt

Obiekt – pojęcie wieloznaczne – może oznaczać generalnie wydzielony element rzeczywistości, który może być materialny, ale także mieć znaczenie symbolu.

W naukach humanistycznych jest pojęciem metafizycznym, w architekturze oznacza dany obiekt, np. pomnik. Przedmiot, którego można dotknąć.

« Powrót do Leksykonu