Zakon

Zakon – rodzaj organizacji, w której funkcjonują jej członkowie żyją zgodnie z danymi regułami religijnymi.

Zakony mogą mieć także charakter świecki, chociaż jest to rzadko spotykane.

« Powrót do Leksykonu