Oblężenie Smoleńska 1632-1634

smolensk-1634Oblężenie Smoleńska (1632-1634) – szereg potyczek toczących się pod twierdzą Smoleńsk, będących częścią wojny polsko-rosyjskiej. W początkowej fazie wojny wojska rosyjskie podjęły działania oblężnicze gromadząc ok. 30 tys. zbrojnych w okolicach miasta. Dwukrotnie udało się ks. Krzysztofowi Radziwiłłowi przedostać przez oddziały wroga i dostarczyć głodującej załodze twierdzy posiłki. Wkrótce na odsiecz wyruszył także król Władysław IV Waza, zmuszając armię Michaiła Szeina do kapitulacji.

« Powrót do Leksykonu