ABC

ABC – skrót stosowany w publikacjach, oznaczający broń masowego rażenia: atomowa (A), biologiczna (B), chemiczna (C)

« Powrót do Leksykonu