Obywatel

Obywatel – jednostka będąca członkiem społeczeństwa danego państwa, która z tej racji posiada wyznaczone uprawnienia, jak i obowiązki wynikające z faktu bycia obywatelem.

Obywatel przebywa na terytorium danego kraju i jest z nim związana prawem. Słowo wywodzi się z języka czeskiego (obyvatel).

« Powrót do Leksykonu