Migracja

Migracja – pojęcie wieloznaczne, tutaj oznaczające zmianę miejsca zamieszkiwania lub tymczasowego pobytu.

Zagadnienie migracji jest związane z początkami gatunku ludzkiego i z zasady jest naturalnym zjawiskiem. Migracja wiąże się z takimi zagadnieniami, jak obywatel, imigracja, emigracja itp.

« Powrót do Leksykonu