Odchody

Odchody – pozostałości będące produktem przemiany materii. Mogą mieć postać stałą oraz ciekłą – kał i mocz.

« Powrót do Leksykonu