Nasiono

Nasiono – organ roślin, który powstaje z zapłodnionego zalążka – składa się z zarodka i tkanki zapasowej oraz łupiny.

Nasiono w ujęciu potocznym funkcjonuje w zwrotach takich, jak np. zasiać ziarno nienawiści, bandyckie nasienie itp. itd.

« Powrót do Leksykonu