Olesko

Olesko – miasto w obwodzie lwowskim w dawnym województwie ruskim na Ukrainie. Olesko było jedną z najstarszych osad i grodów książąt halicko-wołyńskich. Od 1327 roku przez krótki okres było we władaniu książąt wołyńskich, zaś od 1340 roku wielkich książąt litewskich. W 1366 roku zostało przyłączone do Polski przez króla Kazimierza Wielkiego. W latach 1772-1918 roku – miasto w Królestwie Galicji i Lodomerii w Cesarstwie Austriackim.  Podczas okupacji niemieckiej pozbawione praw miejskich.

« Powrót do Leksykonu

Dodaj komentarz