Orzeszyn

Orzeszyn – kolonia położona w gminie Poryck, na Wołyniu. Do 1945 roku znajdowała się w granicach Polski, obecnie na Ukrainie. 11 lipca 1943 roku, w tzw. krwawą niedzielę, miejscowość została zaatakowana przez UPA. Wskutek tej akcji na ogólną liczbę 340 mieszkańców zginęło według różnych źródeł od 270 do co najmniej 306 Polaków. Zwłoki ofiar wrzucono do sowieckich okopów. Domy Polaków zostały obrabowane i w późniejszym czasie spalone.

« Powrót do Leksykonu