Pacyfikacja wsi polskich w Lasach Janowskich

Pacyfikacja wsi polskich w Lasach Janowskich – była to pacyfikacja sześciu polskich wsi znajdujących się w powiecie janowskim, której dokonał niemiecki okupant na początku 1944 roku. Pacyfikacja została przeprowadzona 2 lutego – tego dnia SS, Wehrmacht i niemiecka policja wspierane przez Ukaińców spaliły Borów, Szczecyn, Wólkę Szczecką, Łążek Zaklikowski, Łążek Chwałkowski oraz Karasiówkę.

Według szacunków historyków zamordowano wtedy od 800 do 1300 Polaków, w tym setki kobiet oraz dzieci. Pacyfikacja tych polskich wsi była najbrutalniejszą taką akcją przeprowadzoną przez niemieckiego okupanta na wsiach podbitej II RP.

Zobacz więcej: Pacyfikacja wsi polskich w Lasach Janowskich

« Powrót do Leksykonu