Partia Młodoniemiecka w Polsce

Partia Młodoniemiecka w Polsce (niem. Jungdeutsche Partei in Polen, skrót JDP) – narodowosocjalistyczna partia mniejszości niemieckiej działająca w granicach II Rzeczypospolitej.

Została założona w 1931 r. w Bielsku. Celem partii była monopolizacja sceny politycznej w środowisku Niemców zamieszkałych w Polsce. Żeby to osiągnąć, zwalczała ona inne niemieckie organizacje i partie, starając się je wchłonąć. Przywódcą partii był Rudolf Wiesner, który był kreowany na fuhrera mniejszości niemieckiej w Polsce. W późniejszym czasie partia zyskała miano V kolumny na terenach Rzeczpospolitej.

« Powrót do Leksykonu