Partia Narodowych Socjalistów

Partia Narodowych Socjalistów – polska partia narodowo-socjalistyczna. Pierwszym prezesem został Fryderyk Fiałkiewicz. PNS powstała jako grupa secesyjna z Narodowego Stronnictwa Pracy.

Została założona 22 czerwca 1933 przez zwolenników Kazimierza Dagnana, jako grupa secesyjna z Narodowego Stronnictwa Pracy. Pierwszym prezesem został Fryderyk Fiałkiewicz. W polityce wewnętrznej PNS domagała się „niepodzielnej władzy w państwie dla polskiej klasy pracującej”, co zapewnić miała reforma rolna, nacjonalizacja wielkiego przemysłu oraz demokracja parlamentarna. W stosunku do słowiańskich mniejszości narodowych postulowała tolerancję. Partia postulowała problem żydowski rozwiązać poprzez emigrację Żydów oraz powstanie bloku państw słowiańskich. Członkowie PNS chcieli również stworzyć powszechny związek narodowosocjalistycznych republik gdzie w harmonii miała się dokonywać współpraca kulturalna i gospodarcza z zachowaniem odrębności narodowo-politycznej.

« Powrót do Leksykonu