Partia Pracy

Partia Pracy – działające w dwudziestoleciu międzywojennym ugrupowanie polityczne.

Partia została założona w 1925 r. przez polityków, którzy opuścili klub parlamentarny PSL Wyzwolenie. W 1926 r. Partia Pracy opowiedziała się za siłami Józefa Piłsudskiego podczas przewrotu majowego. W 1928 r. znalazł się w składzie BBWR. W latach 1929-1930 wraz ze Związkiem Naprawy Rzeczypospolitej ugrupowanie tworzyło Zjednoczenie Naprawy Wsi i Miast. Partia Pracy nie wystawiła własnej listy w wyborach w 1930 r. Po utworzeniu Obozu Zjednoczenia Narodowego, do organizacji tej przeszła większość działaczy partii.

« Powrót do Leksykonu