Pewex

Przedsiębiorstwo Eksportu Wewnętrznego „Pewex” – przedsiębiorstwo państwowe z siedzibą w Warszawie, prowadzące sieć sklepów i kiosków walutowych w PRL. Jedna z Central Handlu Zagranicznego. Powstało w 1972 roku z przekształcenia sklepów dewizowych banku Pekao, w których można było kupić za waluty wymienialne towary niedostępne w innych sklepach lub trudno dostępne, zarówno importowane jak i krajowe. Ceny w Pewexie ustalane były w oparciu o dolara amerykańskiego. Kasy przyjmowały wszystkie waluty wymienialne oraz bony towarowe Pekao, natomiast do 1990 roku nie akceptowano polskich złotych.

Celem przedsiębiorstwa był skup walut wymienialnych od obywateli przez państwo. W drugiej połowie lat osiemdziesiątych dyrektorem Pewexu był oficer wywiadu PRL Marian Zacharski. Po transformacji ustrojowej, wprowadzeniu wymienialności złotówki oraz ceł i podatków na oferowane w Pewexie produkty, przedsiębiorstwo straciło rację bytu.

« Powrót do Leksykonu