Centrala Handlu Zagranicznego

Centrala Handlu Zagranicznego – specjalny typ przedsiębiorstwa państwowego funkcjonujący w PRL i posiadający swoje odpowiedniki we wszystkich innych państwach tzw. bloku wschodniego. Centrale Handlu Zagranicznego miały przywilej prowadzenia obrotu gospodarczego w walutach wymienialnych, w szczególności handlu z podmiotami zagranicznymi. Posiadały monopol na handel zagraniczny, w tym sprzedaż za granicę usług np. inżynieryjnych czy budowlanych, w określonych branżach np. SA w branży AGD, lub jak Baltona i Pewex, posiadały dodatkowo przywilej handlu detalicznego za waluty wymienialne na terenie kraju.

Ze względu na swoją działalność i możliwość prowadzenia działalności wywiadowczej z pozycji nielegalnej, pod ich przykryciem, przedsiębiorstwa te były zdominowane przez służby specjalne. W CZH pracowali ludzie na niejawnych etatach w służbach specjalnych. Po transformacji ustrojowej znaczna część CHZ została sprywatyzowana, część przekształcono w spółki akcyjne obecne na Giełdzie Papierów Wartościowych. Najważniejszymi CZH były m.in. Baltona, Budimex, Ciech, Hortex, Pewex, Pracownie Konserwacji Zabytków, Unitra, Universal SA. Osobą związaną z przedsiębiorstwami tego typu był między innymi Aleksander Gudzowaty.

« Powrót do Leksykonu