PGR

Państwowe Gospodarstwo Rolne (PGR) – forma socjalistycznej własności ziemskiej w Polsce w latach 1949–1993, gospodarstwo rolne, którego właścicielem było państwo. Gospodarstwa takie tworzone były głównie na bazie wcześniejszych majątków ziemskich.  Niska efektywność pracy oraz w wielu przypadkach fatalne zarządzanie powodowały niewielką produktywność i deficyt pokrywany z dotacji państwowych, które do 1988 roku pochłaniały ponad 50% środków przeznaczanych na inwestycje w rolnictwie.

« Powrót do Leksykonu