Narodowa Organizacja Wojskowa

Narodowa Organizacja Wojskowa (NOW) – konspiracyjna organizacja wojskowa Stronnictwa Narodowego okresu II wojny światowej. Powodem utworzenia odrębnej organizacji przez SN było przeciwstawienie się wpływom politycznym czynników oficjalnych w kraju, czyli ZWZ-AK. Odrzucając podporządkowanie Służbie Zwycięstwu Polski i później ZWZ-AK, Narodowa Organizacja Wojskowa uznawała zarazem zwierzchnictwo władz RP i Naczelnego Wodza na uchodźstwie. 23 sierpnia 1942 roku doszło do częściowego scalenia z AK, wzbudziło to jednak sprzeciw części członków NOW i w rezultacie doszło do rozłamu.

W połowie września 1942 roku z połączenia rozłamowców z NOW i Związku Jaszczurczego powstały NSZ. Natomiast pozostała część NOW podporządkowała się AK. Po upadku Powstania warszawskiego, organizacja ponownie usamodzielniła się i w listopadzie 1944 roku współtworzyła ze scaloną z AK częścią NSZ – NZW.

« Powrót do Leksykonu