Pacewicz Piotr

Piotr Pacewicz – ur. 1 stycznia 1953 r., polski dziennikarz, publicystaGazety Wyborczej”. W latach 80. związany z opozycją demokratyczną. Od 1981 do 1989 roku związany z „Tygodnikiem Mazowsze” największym pismem podziemnej „Solidarności”, jako archiwista, następnie redaktor i twórca tekstów. W 1987 roku, podczas rozpędzenia nielegalnego zgromadzenia, bezpieka zarekwirowała mu sprzęt potrzebny do pracy.

Gdy tylko wyszedł na wolność wystąpił do prokuratury o jego zwrot, pod odmownej odpowiedzi wysłał pismo do ministra spraw wewnętrznych, generała Kiszczaka. Z zachowanych w IPN dokumentach nie zachowała się informacja jak skończyła się ta sprawa. Pacewicz brał udział w w obradach Okrągłego Stołu. Był jednym z założycieli „Gazety Wyborczej”, od 1995 do 2010 roku pełnił funkcję zastępcy redaktora naczelnego.

« Powrót do Leksykonu