Skalski Ernest

Ernest Skalski – ur. 18 stycznia 1935 w Warszawie,  polski dziennikarz i publicysta. Jak podaje Leszek Szymowski w książce „Media wobec bezpieki”, w dokumentach IPN, zachowanych na jego temat, jego ojciec należał przed II wojną światową do KPP, później do PPR, był pracownikiem milicji. Podobnie jego matka, która po wojnie pracowała jako dziennikarz, należała też do PZPR.

Studiował w Moskwie. Dziennikarzem został w 1958 roku, debiutując w dzienniku „Sztandar Młodych”, wówczas organie ZMS. W aktach IPN znajduje się informacja o pozyskaniu Skalskiego do współpracy z SB w 1967 roku. Nie ma w nich jednak podpisanego zobowiązania do współpracy, zachował się jego pseudonim operacyjny „Alski”. Był jednym z założycieli „Gazety Wyborczej”, zastępcą redaktora naczelnego tego dziennika i członkiem zarządu Agory.

« Powrót do Leksykonu