PKWN

PKWNPolski Komitet Wyzwolenia Narodowego. Pomimo tego, iż ma w nazwie człon „Polski”, PKWN został powołany w Moskwie, składał się z komunistów i funkcjonował pod polityczną kontrolą Józefa Stalina. Samozwańczy, tymczasowy organ władzy wykonawczej w Rzeczypospolitej Polskiej, działający od 21 lipca 1944 do 31 grudnia 1944, na obszarze wyzwalanym spod okupacji niemieckiej. PKWN realizował politykę ZSRS w Polsce. Na powstanie PKWN miało wpływ Centralne Biuro Komunistów Polskich, jednak ostateczną decyzję o jego powstaniu, nazwie, statusie i kształcie personalnym podjął Stalin. 22 lipca 1944 roku został ogłoszony tzw. Manifest Lipcowy, który uznawał władzę komunistów w Polsce.

« Powrót do Leksykonu