Plan Marshalla

Plan Marshalla – plan Stanów Zjednoczonych mający służyć odbudowie gospodarek krajów Europy Zachodniej po II wojnie światowej, obejmujący pomoc w postaci surowców mineralnych, produktów żywnościowych, kredytów i dóbr inwestycyjnych. Plan Marshalla oferował też pomoc ZSRS i jego państwom satelickim, ale pomoc została odrzucona przez Józefa Stalina.

Natomiast rządy Polski i Czechosłowacji na polecenie Stalina wyraziły wstępną akceptację przystąpienia do Planu Marshalla. Premier Józef Cyrankiewicz, pod naciskiem Stalina, wycofał się jednak z przystąpienia do Planu. Program pomocy był realizowany przez 4 lata, od kwietnia 1948 do czerwca 1952 roku. Plan Marshalla był jednym z pierwszych impulsów do integracji europejskiej.

« Powrót do Leksykonu