Organizacja Europejskiej Współpracy Gospodarczej

Organizacja Europejskiej Współpracy Gospodarczej – organizacja międzynarodowa powstała 16 kwietnia 1948 roku w celu koordynacji sprawnego funkcjonowania Planu Marshalla i stabilizacji kursu waluty. Została założona przez 16 państw uczestniczących w programie: Austria, Belgia, Dania, Francja, Grecja, Holandia, Irlandia, Islandia, Luksemburg, Norwegia, Portugalia, Szwajcaria, Szwecja, Turcja, Wielka Brytania i Włochy. 14 grudnia 1960 roku została przekształcona w Organizację Współpracy Gospodarczej i Rozwoju.

« Powrót do Leksykonu