Plebs

Plebs – w Cesarstwie Rzymskiem była to niższa warstwa społeczna, dysponująca własnymi prawami i mająca własnych reprezentantów.

W okresie od średniowiecza po czasy obecne termin oznacza po prostu najbiedniejszą warstwę ludności miejskiej, która jest pozbawiona praw (jak np. żebracy, kryminaliści, prostytutki itd.). Plebs nie miał praw politycznych.

« Powrót do Leksykonu