Herb

Herb – bojowo-rozpoznawczy znak, który czerpie rodowód z etosu herosów i heroicznej symboliki. Od XII wieku herby ustala się zgodnie z określonymi zasadami heraldycznymi.

Herb służył jako symbol wyróżniający daną osobę i przypisujący ją do określonego stanu, np. rycerstwa, szlachty, czy też cechu fachowego (ale także miasta, państwa itp.).

« Powrót do Leksykonu