Polska Szkoła Wojskowa

Polska Szkoła Wojskowa – założona w Genui 1 października 1861 dzięki pomocy i poparciu rządu włoskiego. Była odrodzoną Szkołą Wojenną założoną w 1860 w Paryżu przez Ludwika Mierosławskiego i Józefa Wysockiego, zamkniętej przez władze francuskie po interwencji ambasadora Rosji. Dysponowała dość liczną i dobrze przygotowaną kadrą pedagogiczną. Tworzyli ją oficerowie, w większości uczestnicy walk o wolność Polski i innych narodów. Z początkiem maja 1862 roku szkoła została przeniesiona do Cuneo, gdzie zapewniono jej lepsze warunki koszarowe i place ćwiczeń. Prawie wszyscy wychowankowie Szkoły w Cuneo wzięli udział w Powstaniu styczniowym.

« Powrót do Leksykonu