Towarzystwo Rolnicze

Towarzystwo Rolnicze – organizacja skupiająca ziemian Królestwa Polskiego w latach 1858-1861, która powstała na fali liberalnych reform cara Aleksandra II. Była to faktycznie pierwsza organizacja pozarządowa istniejąca w Królestwie Polskim, nie poddana kontroli władz carskich. Opowiadała się za stopniowym odchodzeniem od pańszczyzny i postulowała oświatę chłopów.

Prezesem Towarzystwa Rolniczego był hrabia Andrzej Artur Zamoyski. 6 kwietnia 1861 roku, zostało rozwiązane przez Aleksandra Wielopolskiego. 8 kwietnia 1861 roku, w wyniku ostrzelania przez Rosjan uczestników demonstracji przeciw rozwiązaniu Towarzystwa Rolniczego na Placu Zamkowym w Warszawie, zginęło ponad 100 osób (masakry w Warszawie w 1861).

Zobacz: Przyczyny wybuchu Powstania styczniowego.

« Powrót do Leksykonu